Loading...
עמירים מדעים 2018-07-24T08:24:53+00:00

Project Description

עמירים מדעים

עמותת עמירים רואה חשיבות עצומה בחינוך הדור הצעיר הינו העתיד שלנו ואנו שואפים תמיד לראות כיצד ניתן לעזור לדור הצעיר להיות טוב יותר, משכיל יותר ותורם יותר.

פרויקט "עמירים מדעים" יצא לפועל לאחר ביצוע מחקר ומיפוי צרכים מקיף בשיתוף משרד החינוך ובתי הספר השונים, הגענו בעמותה למסקנה שאחת "ההשקעות" המרכזיות שלנו בחינוך תתמקד בהנגשת נושא המדעים וטיפוחם בקרב התלמידים הצעירים. הפרויקט הייחודי הזה משלב בתוכו שלוש פלטפורמות שנמצאו נדרשות ומשפיעות על אופי הלימוד והחינוך של ילדינו כבר מהשלב הבסיסי ביותר – חדר מתמטיקה, חדר מחשבים ומעבדה. הפרויקט מופעל באמצעות סגל המורים של בתי הספר בשיתוף עם בנות שירות מטעם העמותה.

אנו מאמינים כי השילוב של שלושת הפלטפורמות הללו במסגרת בתי הספר היסודיים, תאפשר לילדים לקבל בסיס איתן וגישה נכונה יותר לשלל נושאים מדעים שיפעיו על לימודיהם ועל תפיסת עולם הלימודית שלהם כבר מהשלבים הראשונים של החינוך.

חדר מתמטיקה

הפרויקט מתמקד במקצוע שמסורתית נתפס כמקצוע "משעמם ומעייף" ומפיח בו חיים. הפרויקט נותן מענה לאופן בו נתפשת המתמטיקה בקרב הילדים באמצעות הנגשתה והפיכתה למעניינת יותר בשלל אמצעים ודרכים, החל מעיצוב החדר בצורה ייחודית עם שלל צורות הנדסיות ומתמטיות וכלה באמצעי הדרכה ולימוד מתקדמים.

חדר מחשבים

המחשבים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו. עמותת עמירים רואה צורך בשינוי והשפעה על תפיסת המחשבים בקרב הילדים והקניית כלים ויכולות חינוכיות-השכלה ולימוד ממוחשב.  מטרת חדר המחשבים הינה להדגיש את השימוש במחשבים ככלי חינוכי מרכזי ברכישת ההשכלה וללמד מחשבים ברמה הגבוהה ביותר עם הציוד המתקדם ביותר.

מעבדה וניידת מדעים

מתוך הבנה כי אחת החוויות הלימודיות המוצלחות ביותר הינה למידה דרך העשייה באמצעות חוויה מוחשית- דרך הידיים והעיניים והאף ובעצם דרך כל החושים שלנו!

בשנים האחרונות ובשיתוף משרד החינוך ובליווי הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון הפעילה העמותה פרויקט "ניידת מדעים" – מעבדה ניידת שעוברת בין בתי ספר יסודיים בכפרים הדרוזיים ומאפשרת לתלמידים לחזות ולבצע ניסויים מעניינים בתחומים כגון כימיה, פיזיקה וחשמל. הפרויקט שסוכם בהצלחה רבה אפשר ניוד של מעבדה וצוות מורים-מדענים בראשות הד"ר וואל סלאלחה ועם מלגאים מצטיינים של העמותה שעברו בין בתי הספר השונים והקדישו יום שלם לניסויים וללמידה ביחד עם התלמידים וצוות המורים.

לאור הצלחת הפרויקט וכחלק מתפישת החינוך הכוללת של עמירים הוחלט על מיסוד הפרויקט ובניית מערך מעבדות נייח בבתי הספר היסודיים כחלק מפרויקט "עמירים מדעים".