Loading...
מרכז מורשת העדה הדרוזית 2018-08-07T08:25:56+00:00

Project Description

מרכז מורשת העדה הדרוזית

עמותת עמירים הוקמה על ידי חבריו ומשפחתו של חוסין ז"ל במטרה לשמר את מורשתו ודרכו, ומתוך פעילותה בחברה הדרוזית היה זה טבעי להקים מרכז שיעסוק במורשת העדה הדרוזית ויהיה פתוח למבקרים שונים וביניהם תלמידים, חיילים ותיירים.

מרכז המורשת ממוקם בכפר ג'וליס ומכיל בתוכו:

  • חדר הנצחה לחוסין ז"ל.
  • מפת היישובים הדרוזים- המפה המדברת. המפה מכילה הסבר פרטני אודות העדה הדרוזית וכן אודות הישובים הדרוזים בישראל.
  • סרט מולטימדיה אודות הדרוזים בישראל.