Loading...
המכינה הקדם צבאית 2018-07-07T19:07:21+00:00

Project Description

המכינה הקדם צבאית

"המנהיג עצמו חייב לשמש הדוגמה הנאה ביותר של מה שהיה רוצה לראות בהולכים אחריו."

  • הומר סרזון

עמותת עמירים פועלת למען שיוויון הזדמנויות בחברה הישראלית על ידי קידום פעילויות חינוכיות ותרבותיות, וכן פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער דרוזים ויהודים למען יצירת חברה סולידרית, דמוקרטית ושוחרת שלום.

מתוך כך, יזמה העמותה את הקמתה של "מכינת ארזי הגליל". מכינה זו הינה מכינה קדם צבאית משותפת לנערים דרוזים ויהודים הכוללת את שילובם ביחס שווה. פעילות המכינה מושתתת על שני יסודות ערכיים מרכזיים – ערכי ההצטיינות והמנהיגות וערכי ברית החיים ושותפות הגורל.

מטרת המכינה היא לתרום לשילוב מוקדם, מתמשך ויציב בין האוכלוסייה הדרוזית לאוכלוסייה היהודית. המכינה באה לשנות את המצב הקיים היום בו מרבית המפגשים בין המגזרים מתקיימים לראשונה רק במהלך השירות הצבאי. המכינה הקדם צבאית החדשה תאפשר מפגשים כאלה עוד לפני השירות הצבאי, ובכך תתרום להשתלבות ולתחושת השותפות בין המגזרים בתחומי החיים השונים, מעבר לשירות הצבאי המשותף.

מתכונת המכינה הינה חצי שנתית בכפר ג'וליס, ומועברים בה תכנים שונים הכוללים שיעורים משותפים, לימודי שפה (ערבית ליהודים, עברית לדרוזים) שיחות על נושאים ערכיים וציוניים, התנדבות עם בעלי צרכים מיוחדים ביישובים דרוזיים ויהודיים בסביבה, אימוני כושר גופני ועוד.

המכינה פועלת בשיתוף עם משרד החינוך, הסוכנות היהודית, משרד הבטחון וארגון אחריי, וכן בשיתוף פעולה וחניכה של מיטב יחידות העילית של צה"ל הן במערך השדה והן במערך הטכנולוגי.

המכינה בפייסבוק.