Loading...
אנשי הארץ הזו 2018-07-07T18:58:34+00:00

Project Description

אנשי הארץ הזו

עמותת עמירים פועלת מיום היווסדה לקידום וטיפוח מגוון רחב של תחומים, ובעיקרם חינוך והשכלה גבוהה.  כחלק מפעילות העמותה לקירוב לבבות ופעילות למען דו-קיום, התקבלה יוזמה ליצירת הפרויקט התיעודי –“The Land of People”, ובעברית "אנשי הארץ הזו".

מטרת הפרויקט הינה לקרב בין הקבוצות השונות החיות בישראל תוך מתן במה לביטוי של נרטיבים שונים ומגוונים בשיח הישראלי.

הפרויקט המצולם בימים אלה כולל סדרת ראיונות קצרים עם אנשי הקהילות השונות החיות בישראל ותכליתו לשתף את השקפת עולמם וחייהם במדינה. בפרויקט משתתפים אנשים שונים ומגוונים ממגזרים שונים באוכלוסיה הישראלית, וביניהם – פעילים חברתיים, אמנים, אנשי רוח ואקדמיה ועוד.

הראיונות שיתקיימו יועלו לערוץ יוטיוב ייעודי ובהמשך תגובש סדרת הראיונות לסרט דוקומנטרי המתעד את הרב-גוניות בחברה הישראלית תוך הצגת ההיסטוריה והתרבות הייחודית המאפיינת את הקהילות השונות המרכיבות את החברה הישראלית.