Loading...
מנהיגות ירוקה 2018-07-07T19:05:59+00:00

Project Description

מנהיגות ירוקה

עמותת עמירים עוסקת שנים רבות בחינוך סביבתי להעלאת המודעות כלפי הסביבה במטרה לשמר אוצרות טבע וסביבה ע"י ארגון ימי שיא קהילתיים , הרצאות בנושאים סביבתיים לקהל הרחב , בניית חוגים חינוכיים סביבתיים בקרב הנוער, הקמת סדנאות וחוגים ללימוד תרבות הצריכה ועוד.

הכשרת בני נוער כמנהגים ירוקים ונאמני סביבה הינו חלק משמעותי בפעילות העמותה בנושאי חינוך ושמירה על איכות הסביבה. התוכנית מכשירה בני נוער להיות מובלים חברתית בכל הנושאים הסביבתיים- מחזור, ניקיון נטיעות ועוד. בני הנוער עוברים מספר סדנאות ומובילים בעצמם פרויקטים סביבתיים בבתי הספר ובגני הילדים.