Loading...
פעילויות עבר 2018-08-01T08:31:37+00:00

עמותת עמירים מאז הקמתה ב-1999 יזמה עשרות פרויקטים בתחומי החינוך והחברה. בין פעילותיה השונות של העמותה ניתן למנות את הפרויקטים הבאים:

עמירים לחיים

מתוך מחויבות לחולל שינוי חיובי בקהילה, עמותת עמירים לקחה על עצמה חלק במלחמה כנגד הקטל הנוראי בכבישים. פרויקט בנושא בטיחות בדרכים שבוצע על ידי שני סטודנטים, דניאל סלאמה ורמי הנו, בשיתוף פעולה עם עמותת "אור ירוק" משרד החינוך ובתמיכת עמותת "עמירים". הסטודנטים חילקו ערכות הכנה לנהגים צעירים, ערכו סדנאות הדרכה להורי הנהגים הצעירים וכן הרצו על נושא הבטיחות בדרכים בבתי הספר באזור הצפון.

העצמת נוער

פרויקט העצמת נוער בתחום המגדר אשר התקיים בבתי ספר תיכון ברחבי הארץ, בשיתוף ובפיקוח של משרד החינוך. מטרות הפרויקט הינה להעצים את הנוער תוך שימת דגש על מאפיינים אישיותיים, תרבותיים ומגדריים, באמצעות מפגשים קבוצתיים שהועברו על ידי מנחיי קבוצות מוסמכים ובעלי ניסיון. תכני התוכנית עסקו בין השאר בתחומים הבאים: שוויון מגדרי, קבלת החלטות, התפקיד/המעמד שלי במשפחה, הטרדה מינית, אלימות במשפחה ובכלל, הכוון להשכלה גבוהה, נישואין מוקדמים, אני והגוף שלי ותעשיית היופי והשפעתה על הנוער.

עמירים אקדמיה

"עמירים" רואה בציבור הסטודנטים נדבך חשוב מאוד בחברה הישראלית העתיד לחולל שינוי בתחומים רבים, ומאמינה שעל ידי ליווי, הכוונה ותמיכה לאורך כל מסלול הלימודים ייוולד דור של בוגרי אקדמיה איכותי, אחראי ואכפתי כלפי החברה שלו. לכן, העמותה יזמה פרויקט הענקת מלגות לסטודנטים הלומדים באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים ע"י המל"ג, בתמורה  ל- 120 שעות חונכות אקדמאיות  או ביצוע  פרויקטים בקהילה.

קייטנות לילדים בעלי צרכים מיוחדים

פעילות קיץ בשיתוף עמותת אתגרים המיועדת לילדים בעלי צרכים מיוחדים שאין ביכולתם להשתתף בקייטנות רגילות בשל סיבות רפואיות וכלכליות. בקייטנה לקחו חלק מתנדבים רבים בהם סטודנטים, לצד מדריכים מקצועיים, וכן הוכשרו מדריכים צעירים (מד"צים).

קורס מאמנים אישיים

בשיתוף פעולה עם ארגון "תבונה", התקיים בעמותה קורס  "מאמנים אישיים" שמטרתו להקנות כלים מעשיים ויעילים לכל אדם שעוסק בחינוך ובלמידה – מורים, הורים ותלמידים. בסיום הקורס קיבלו הבוגרים תעודת הכשרה.

תרומה למניעת הפרטת שירותי בריאות הנפש

עמותת עמירים תרמה 40,000 ש"ח למאבק למען השארת שירות בריאות הנפש ומניעת הפרטתם. התרומה מיועדת ברובה לפעילות פרסום והסברה. עמירים רואה בתרומה למטרות עבור כלל תושבי המדינה ערך עליון ותמשיך לתמוך במאבקים חברתיים מובהקים למען טובת הכלל.

הקמה והפעלה של פרויקט מיט"ל

חסר

פרויקט בית הקשיש

חסר