מלגות לסטודנטים

תכנית מלגות לסטודנטים נצרכים, הפועלים למען החברה והקהילה בקשת רחבה של עשייה חינוכית ועשייה סביבתית. בימים אלו שוקדת העמותה על פיתוח יוזמות חברתיות נוספות יחד עם ארגוני הסטודנטים, הגופים הירוקים, גופים חינוכיים ועוד.