מרכזים לנוער בסיכון

הקמת שני מרכזים טיפוליים חברתיים חינוכיים לנוער בסיכון מהחברה הדרוזית בשיתוף עם עמותת עלם, במטרה לספק מסגרת חברתית נורמטיבית לבני הנוער שנפלטו ממסגרות חינוכיות ושילובם במערכות שונות בקהילה.