העצמת נוער

תקופת ההתבגרות נחשבת לשלב מאוד קריטי בהתפתחותו של האדם, הן פיזיולוגית, הן שכלית והן רגשית. התרחשויות ומאורעות חיים שהמתבגר חווה בתקופה זו מעצבים את אישיותו ואת הדרך בה הוא חושב ומסתכל על חייו, לטוב ולרע. "עמירים" רואה בנוער הזדמנות לעיצוב "כלי אנושי" היכול להפוך לסוכן שינוי בעל השפעה רחבה וארוכת טווח. הגמישות שמאפיינת את תקופת ההתבגרות ויכולת ההשתנות של הנוער מאפשרים ניתוב קל לעבר מטרות חברתיות חשובות שעמירים מאמינה בהן.  פרויקט "העצמת נוער" הינו פרויקט רחב היקף, ובשיתוף משרד החינוך. בין מטרותיו להעצים את הנוער תוך שימת דגש על מאפיינים אישיותיים, תרבותיים ומגדריים. הפעילות מסתכמת במפגשים קבוצתיים שמועברים על ידי מנחיי קבוצות מוסמכים ובעלי ניסיון. תכני המפגשים נבנו על ידי איש מקצוע מהתחום ועברו את אישורו של משרד החינוך. הפרויקט חובק את רוב חלקי הארץ, מרמת הגולן בצפון ועד לנגב בדרום. כולל מספר גדול של קבוצות תלמידים בחטיבות ביניים ועליונות, הפעילות מתקיימת אחת לשבוע בה מועברים תכנים על ידי מנחה הקבוצה לפי התוכנית שנבנתה מראש ובהתחשב בצרכי הקבוצה ובמאפייניה. חלק גדול מהפעילות מוקדש לקבוצות של נערות. זאת מתוך ראייה שלאישה מקום חשוב מאוד בחברה ושיש לטפח ולעצים את מעמדה וזאת דרך הסתכלות פנימית על זהותה המגדרית, היכרות עם עצמה, אמונותיה, עקרונותיה וערכיה כשמנגד עומדת המשפחה, התרבות והחברה בכלל. התכנים המועברים בתוכנית נותנים הזדמנות לאותן נערות להתוודע ליכולותיהן, להכיר את חולשותיהן, לשאוב מוטיבציה ולבחור בדרך שהולכת בד בבד עם שאיפותיהן, להתפתח ולהתקדם בחייהן. צוות המדריכים של הפרויקט הם אנשי מקצוע מעולם הנחיית הקבוצות, כולם בעלי תואר ראשון וחלקם גם בעלי תואר שני ובעלי ניסיון מוכח בתחום. הם מלווים על ידי יועצים חינוכיים לאורך כל שנת הפעילות, משתתפים בסדנאות, בהשתלמויות ובכנסים ומיישמים את הלמידה שלהם בשטח במקצועיות ורגישות רבה כלפי הקבוצה. "עמירים" מייחסת חשיבות רבה לפרויקט מסוג זה, על כן לקחה על עצמה חלק גדול מהפרויקט והיא מממנת אותו באופן פרטי, תוך דגש על פריסה גיאוגרפית רחבה של הפעילות בכל המגזרים. 

מבין התכנים שמועברים בתוכנית:

 שוויון מגדרי, קבלת החלטות, התפקיד/המעמד שלי במשפחה, הטרדה מינית, אלימות במשפחה ובכלל, הכוון להשכלה גבוהה, נישואין מוקדמים, אני והגוף שלי ותעשיית היופי והשפעתה על הנוער.