הקמת מרכז תקשורת

בני הנוער יוצאי המגזר מעונינים להשתלב במגוון המקצועות הרחב הנפרש בפניהם עם שחרורם מן השירות הצבאי. תחום התקשורת, האלקטרונית והכתובה, מהווה אמצעי חשוב להעצמת יכולותיהם של בני הנוער וצעירי העדה. עמירים מודעת לחשיבות פיתוח ומיצוי יכולותיהם של בני הנוער כבר בגיל התיכון ולפיכך החליטה לתרום מרכז תקשורת משוכלל ומתקדם לבית הספר המקיף ג'וליס. המרכז מאפשר להכשיר את דור המחר של אנשי התקשורת מקרב העדה הדרוזית.