מימון תכניות חינוכיות שונות בבתי ספר וגנים

כיום מתמקדת עמירים בפעילות בקרב בני הנוער במגזר הדרוזי, יהודי וערבי במגוון נושאים. אך בשנתיים האחרונות אנו פועלים במרץ למען קידום פעילות הסברתית בגני הילדים, בנושאי בטיחות בדרכים ובטיחות בבית. אנו מודעים להשפעה העצומה שיש להדרכה מכוונת, על ילדים בגילאי הגן ועל השפעת החדרת המסרים, שנים רבות לאחר מכן.