תרומה למניעת הפרטת שירותי בריאות הנפש

עמירים תרמה 40,000 ש"ח למאבק למען השארת שירות בריאות הנפש ומניעת הפרטתם. התרומה מיועדת ברובה לפעילות פרסום והסברה. עמירים רואה בתרומה למטרות עבור ככל תושבי המדינה ערך עליון. המאבק בהפרטת שירותי בריאות הנפש סובל מלובי חלש ביותר בכנסת ומתקציב פעילות שוטפת דל במיוחד. עמירים תמשיך לתמוך במאבקים חברתיים מובהקים למען טובת הכלל.