Loading...
פרויקטים עתידיים 2018-04-05T11:27:51+00:00

לצד הפרויקטים הקיימים, עמותת עמירים ממשיכה ליזום ולהוביל פרויקטים חדשים בתחומי החברה והחינוך:

בית חוסין – מרכז אזורי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם

הקמת בית חוסין הינו פרויקט חברתי אשר מטרתו היא לסייע ולתמוך בילדים וצעירים בעלי מוגבלויות כך שיוכלו להיות שותפים מלאים בקהילותיהם ויממשו את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם. המרכז יוקם בביתו האישי של חוסין ז"ל, ויפעל כמסגרת משלימה ואיכותית למסגרות היומיות, באמצעות מתן מענה של תרפיות, תוכניות התערבות ושירותים חינוכיים. המרכז יכלול אנשי מקצוע שונים כגון אנשי חינוך מיוחד, עובדים סוציאלים ופסיכולוגים וכן ישמש כמרכז תמיכה ועזרה בעבור משפחות להן ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בית ספר לשפה ותרבות

עמותת עמירים יוזמת את הקמתו של גוף חינוכי אשר יהווה מסגרת חינוכית ללימודי השפה הערבית והתרבות הדרוזית. בית הספר יפעל לשימור וחשיפת המורשת הדרוזית בקרב החברה הישראלית בכלל ובקרב החברה היהודית בפרט במטרה לחזק את ברית החיים והקשר היהודי-דרוזי. בית הספר יוקם ויפעל בתוך כפר דרוזי ויציע חווית לימודים אותנטית דרך לימוד פרונטלי, סיורים ומפגשים, סדנאות וכו'.  בנוסף, יציע בית הספר קורסי מחקר בשיתוף עם אוניברסיטאות מהארץ ומחו"ל בתחום המזרחנות.