Loading...
הדרוזים בישראל 2018-04-05T13:35:19+00:00

הדרוזים בישראל

הדרוזים חיים בארץ ישראל מאז ייסוד הדת לפני כ-1000 שנה, מרבית ההתיישבות הדרוזית בארץ ישראל התבצעה בין המאה ה-11 עד המאה ה-13. אוכלוסיית הדרוזים חיפשה בדרך כלל מקומות גבוהים להתיישב בהם. אמנם היו אופציות של התיישבות במישורים או בעמקים, אבל המציאות האכזרית דחקה אותם שוב ושוב להרים, או לפחות לחבלים ההרריים. בגל ההתיישבות הראשון והשני בארץ ישראל התיישבו הדרוזים בגליל התחתון, בפרצת הקישון וכן בצפון מישור החוף.

הדרוזים מיקמו את יישוביהם בסמיכות זה לזה, או לפחות דאגו שיהיה קשר עין בין הכפרים. כל 19 הישובים הדרוזים בישראל קשורים בקשר עין מוחלט, מדאלית אל-כרמל לעוספיה, ומעוספיה לכל כפרי הדרוזים בגליל כולל שפרעם.

הקשר של הדרוזים עם ההתיישבות היהודית המתחדשת בא"י התבסס על קשרי שכנות טובה כבר מראשית ההתיישבות. לקראת סוף המאה ה-19 ובמהלך המאה- 20 התחזקו הקשרים בין היהודים והדרוזים כאשר השיא הגיע בעת כינון הברית שנחתמה בין ההנהגה הדרוזית להנהגת היישוב טרם הכרזת העצמאות, אז התמודדו גם הדרוזים וגם היהודים מרדיפה ואפליה ע"י היישובים הערבים.

עם זאת, ארבעת כפרי הדרוזים ברמת הגולן הם קבוצה נפרדת מיתר כפרי הדרוזים במדינת ישראל. הם שונים באופיים, במיקומם הגיאוגרפי, במערכת הקשרים שלהם שנטתה יותר לסוריה ופחות לישראל ובעיקר בעצם מיקומם על קו הגבול הישראלי-סורי שברמת הגולן וחששם העמוק שמא יאלצו לחזור לשלטון סוריה ביום מן הימים וייענשו על קיום יחסים תקינים עם ממשלת ישראל ותושביה.

עם הקמת המדינה זכו בני העדה למעמד ועמדה מכובדת: הם הוכרו כעדה דתית לפי פקודת העדות הדתיות, ניתנה הכרה רשמית לראשות הרוחנית של העדה והוקמו בתי דין דרוזים לטיפול בשאלות הנוגעות בענייני המעמד האישי, וכן הובטחה אוטונומיה פנימית בענייניהם הדתיים, והמקומות הקדושים הוכרו בצורה נאותה ומכובדת.

בשנת 1957 הוכרה כעדה עצמאית על כל המסתעף מכך, והוקמו מחלקה מיוחדת לטיפול בענייניהם הדתיים מיד לאחר מלחמת ששת הימים. דבר זה נעשה לפי דרישת העדה ובהתאם להצהרת ראש הממשלה המנוח לוי אשכול ז"ל.

הדמוגרפיה של היישוב הדרוזי בישראל

עם קום המדינה מספרם של הדרוזים בארץ עמד על 14.5 אלף נפש. כיום, מתגוררים במדינת ישראל למעלה מ- 110 אלף דרוזים. כל 19 היישובים הדרוזים מפוזרים במחוז צפון ( 80% מכלל האוכלוסייה הדרוזית) ובמחוז חיפה (כ- 19% מכלל האוכלוסייה הדרוזית).

הדרוזים מהווים קרוב ל 95% מאוכלוסית הישובים בית ג'ן, בקעתא, ג'וליס, דליית אל-כרמל, חורפיש, יאנוח- ג'ת, ירכא, כסרא- סמיע, מג'דל שמס, מסעדה, סאג'ור, עין אל- אסד, עין קניא. בשאר הישובים, אבו- סנאן, מע'אר, עוספיא, פקיעין, ראמה ושפרעם,  הדרוזים חיים לצד נוצרים ומוסלמים.