Loading...
אודות עמותת עמירים 2018-07-06T09:38:09+00:00

עמותת עמירים

עמותת עמירים הוקמה בשנת 1999 בכפר ג'וליס, במטרה להנציח את מורשתו של סא"ל חוסין (עמיר) עאמר ז"ל, מפקד גדוד "ברק" 12 של חטיבת גולני, אשר נהרג בלחימה נגד מחבלי החיזבאללה בדרום לבנון, ביום 4.3.1996.

  • דו-קיום והחיים המשותפים בארץ

  • חינוך ומצויינות בחינוך

  • סולידריות ותרומה לחברה

  • אהבת הארץ – קיימות ושמירה על הסביבה

עמותת עמירים שמה לה למטרה לפעול למען שיוויון הזדמנויות בחברה הישראלית על ידי קידום פעילויות חינוכיות ותרבותיות, וכן פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער דרוזים ויהודים למען יצירת חברה סולידרית, דמוקרטית ושוחרת שלום. העמותה פועלת למען שינוי חברתי, תרבותי וכלכלי המבוסס על ערכי הנתינה, הדאגה לחלש, אהבת הסביבה והאחריות האישית והקהילתית כל זאת תוך עידוד רוח היזמות.

חברי העמותה ומתנדביה פועלים מיום היווסדה למען קידום הערכים בהם האמין חוסין ז"ל. עמותת עמירים הפועלת ללא מטרות רווח, מובילה ויוזמת מהלכים ייחודיים בנושאים שארגונים אחרים ממעטים לעסוק בהם. אנו פועלים על מנת לחזק ולהוביל מיזמים תרבותיים , חינוכיים וחברתיים שיחוללו שינוי חיובי בחברה הישראלית.

עיסוקה של העמותה בתחומים ייחודיים יוצרת הזדמנות מיוחדת אשר בעזרת מאמצים ותכנון טוב, מאפשרת לעדה הדרוזית לפעול לעשיית טוב בחברה באמצעות פעילות חברתית וחינוכית. בבסיס פעילותה של החברה עומדים אישיותו ורוח ההנהגה של חוסין ז"ל וכן ערכים של כבוד הדדי וסולידריות בהם דגל.

פעילות העמותה בחברה, שואפת לתת מענה לסוגיות חברתיות שונות כגון שילוב בעלי מוגבלויות בחברה, עידוד חינוך ומצויינות, הכשרת מנהיגות צעירה והגברת נכונות לשירות משמעותי בצה"ל. אנו עוסקים במיפוי וחשיפה של התחומים בהן נדרשת עשייה חיובית ויוזמים פרויקטים ייחודיים שמטרתם לטפל בסוגיות אלו על ידי רתימת הציבור לפעילות והבאת חשיבות העשייה לידיעת כלל האוכלוסייה.

אנו בעמותת עמירים מאמינים כי הדרך ליצירת חברה בריאה ושוויונית, מושתתת על יסודות של העצמה חינוכית, תוך טיפוח יוזמות קהילתיות המושתתות על ערכי נתינה. חברי העמותה ומתנדביה פועלים בתוככי המגזר הדרוזי, הערבי והיהודי במטרה לקדם ערכי שלום, עזרה הדדית, חינוך מתקדם לכל וסיוע לחלש בחברה הישראלית.

בפעילויות השונות והמגוונות אשר יוזמת העמותה משתתפים אלפי ילדים, בני נוער ומבוגרים, נשים וגברים כאחד, מכל שכבות ומגזרי החברה הישראלית. חלקן משמשות דוגמא בתחומן, לארגונים ורשויות מקומיות ברחבי ישראל.

פעילות העמותה ממומנת מתרומות פעילים חברתיים, המאמינים כי ערכי הנתינה והעזרה ההדדית הידועים בקרב בני העדה הדרוזית, צריכים לשמש דוגמא לבני הדור הצעיר.

בין הפרויקטים השונים של העמותה ניתן למנות את מכינת הארזים – מכינה קדם צבאית ראשונה ומסוגה המשותפת לדרוזים ויהודים תוכנית עמירים מדעים המקדמת לימודי מדעים בבתי הספר, הקמת מרכז מורשת העדה הדרוזית בכפר ג'וליס, צעדת האביב להנצחת זכרו של חוסין ז"ל ועוד.